Mirnovečka 29, Mala Rakovica, 10430 Samobor

 

DEKORATIVNE ŽBUKE

DEKORATIVNE ŽBUKE

SIMA MOZAIK

Akrilna mramorna dekorativna žbuka za podzidove i druge jače opterećene zidne površine, gotov...
DEKORATIVNE ŽBUKE

TREND

Ekonomična akrilna završna dekorativna žbuka izuzetne obradivosti, najviše kori&scaron...
DEKORATIVNE ŽBUKE

SIMA SILIKON

Silikonska završna dekorativna žbuka prikladna za objekte pojačano izložene atmosferskim utje...
DEKORATIVNE ŽBUKE

SIMA SILIKAT

Silikatna završna dekorativna žbuka koja se izuzetno veže za mineralne podloge, a zbog visoke...
DEKORATIVNE ŽBUKE

SIMA AKRILAT

Akrilna završna dekorativna žbuka izuzetne obradivosti i najčešći odabir u SIMATERM fa...